TABELA

PLAN PRACY ZESPOŁU KATECHETYCZNO - ARTYSTYCZNEGO NA ROK 2014/2015

Lp.

ZADANIA

TERMIN

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

01.09.2014

oprawa Mszy św.

przygotowanie chóru oraz

udekorowanie wejścia do szkoły, stołu prezydialnego i przygotowanie   placu przed szkołą

K .Lange

J. Podkoń

-

J. Świderek

 

2.

 

 

XXXVII Edycja Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw

20.09.2014

przygotowanie świątecznej parady szkoły

  1. I.Tartanus

J. Świderek

J. Podkoń

3.

IV Festiwal Pieśni Wojennych

Wrzesień 2014

dobór piosenek i przygotowanie uczniów do udziału w tym festiwalu

J. Podkoń

4.

Organizacja wyjazdu integracyjnego klas pierwszych na Jasną Górę

Wrzesień –październik 2014

zorganizowanie wyjazdu,

zaprezentowanie uczniom historii Sanktuarium,

przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej

K. Lange

J. Świderek

5.

Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Różańcowego

04.10.2014

rozpropagowanie konkursu,

komisyjna ocena prac

K. Lange

J. Świderek

6.

Przygotowanie młodzieży do szkolnego i diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego poezji chrześcijańskiej. Wspomnienie rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża

 

 

Październik 2014

pomoc w doborze wierszy,

w przygotowaniu

recytacji utworu,

przeprowadzenie eliminacji szkolnych

J. Świderek

K. Lange

E. Łopatka

7.

Obchody dnia Papieskiego „ Jan Paweł II świętymi bądźcie”

16.10.2014

Maraton czytania dzieł Jana Pawła II

K. Lange

J. Świderek

8.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14.10.2014

Przygotowanie oprawy muzycznej

J. Podkoń

9.

Udział uczniów w VI

Skierniewickim Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej

 

 

Październik 2014

zapoznanie uczniów i nauczycieli z programem V STKCh oraz udział w spotkaniach w ramach tego przedsięwzięcia

K. Lange

J. Świderek

 

 

 

 

 

10.

Akcja „Ocalić od zapomnienia”

ostatni tydzień października

współorganizowana z Towarzystwem Przyjaciół Skierniewic akcja sprzątania cmentarza św. Rocha

K.Lange

J.Świderek

I. Tartanus

11.

Audycja poświęcona Świętu Wszystkich Świętych, dekoracja korytarza dolnego

31.10.2014

napisanie scenariusza,

przygotowanie i wyemitowanie audycji

K. Lange

J. Świderek

I. Tartanus

 

 

12.

Dekoracja szkoły z okazji Świat Bożego Narodzenia

grudzień 2014

dekoracja korytarzy

( bombki, gwiazdki, stroiki itp.) dekoracja choinki w holu głównym

 

 

wykonanie kartek świątecznych

 

wykonanie zaproszeń na Jasełka szkolne

I.Tartanus

J.Świderek

J.Podkoń

K.Lange

 

 

E.Bysyngier

D. Czechowska

13.

Jasełka szkolne

19.12.2014

opracowanie scenariusza, przygotowanie i wystawienie Misterium Bożonarodzeniowego

K. Lange

J. Podkoń

E. Łopatka

I. Tartanus

14.

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Grudzień 2014

opracowanie regulaminu konkursu,

zachęcenie uczniów do udziału w nim,

przeprowadzenie eliminacji konkursowych

K. Lange

J. Podkoń

J. Świderek

 

 

 

 

15.

Dekoracja szkoły z okazji Walentynek

luty 2015

Walentynkowa dekoracja korytarzy szkolnych

I.Tartanus

J.Podkoń

J.Świderek

16.

Szkolny konkurs wielkanocny

Marzec 2015

wykonanie na zajęciach artystycznych pisanek wielkanocnych, zorganizowanie wystawy i wybór najładniejszej pisanki

I.Tartanus

J.Podkoń

J.Świderek

( V.Kutkowska)

17.

Dzień otwarty dla klas VI

13.03.2015

przygotowanie wystawy prac plastycznych uczniów.

I.Tartanus

J.Podkoń

J.Świderek

18.

Współpraca z parafią św. Stanisława BM przy organizacji Sympozjum Dar Życia

marzec 2015

propagowanie treści dotyczących ochrony życia i szacunku dla niego,

zachęcanie do podjęcia duchowej adopcji,

udział uczniów i nauczycieli w sympozjum

 

K. Lange

J. Świderek

19.

Szkolny Konkurs „Ale talent”

21.03.2015

współpraca z samorządem szkolnym w przygotowaniu konkursu

cały zespół katechetyczno- artystyczny

20.

Organizacja pielgrzymki trzecioklasistów do Szymanowa

przed egzaminem gimnazjalnym

przygotowanie oprawy Mszy Świętej i rozważań Drogi Światła

nauka pieśni religijnych

K. Lange

J. Świderek

J.Podkoń

21.

Rekolekcje Szkolne

przed Świętami Wielkanocnymi

propagowanie treści rekolekcyjnych,

pomoc w organizacji rekolekcji

K. Lange

J. Podkoń

J. Świderek

22.

X Powiatowy Papieski Konkurs Plastyczny

Kwiecień 2015

opracowanie regulaminu konkursu,

rozesłanie go do szkół,

zachęcenie uczniów do udziału w nim,

zorganizowanie eliminacji konkursowych wraz z imprezami towarzyszącymi

J. Świderek

23.

Akademia z okazji Świat Wielkanocnych

16.04.2015

opracowanie scenariusza, przygotowanie i wystawienie akademii

cały zespół katechetyczno- artystyczny

24.

Marsz dla życia i rodziny

maj 2015

przygotowanie transparentów na temat życia i rodziny, udział w marszu

K.Lange

J.Świderek

J.Podkoń

I. Tartanus

25.

Festiwal Pieśni Patriotycznych

maj

2015

przygotowanie uczniów do udziału w tym festiwalu

J. Podkoń

 

 

26.

Lednica 2015

maj/czerwiec 2015

udział uczniów w spotkaniu młodych w Lednicy, organizacja wyjazdu we współpracy   z parafią św.Stanisława w Skierniewicach

J.Świderek

 

27.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2015

dekoracja sali gimnastycznej z okazji zakończenia roku szkolnego

I.Tartanus

28.

Przygotowanie młodzieży do udziału w OWR

oraz do Konkursu Wiedzy o Sztuce

cały rok

przekazywanie treści obejmujących zakres OWR,

Konkursu Wiedzy o Sztuce

praca z uczniem zdolnym

K. Lange

J. Świderek

 

J Podkoń

29.

Spotkanie filmowe

cały rok

raz w miesiącu

udział wraz z uczniami w spotkaniach filmowych,

edukacja filmowa i formacja duchowa

J. Świderek

 

30.

Prowadzenie działalności misyjnej

cały rok

organizowanie akcji charytatywnych i propagowanie wiedzy nt. działalności misyjnej

i krajów misyjnych

J. Świderek

31.

Prowadzenie kół tematycznych

cały rok

rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów, poszerzanie ich wiedzy w ramach kół zainteresowań

K. Lange

J. Podkoń

J. Świderek

I. Tartanus

32

Konkursy tematyczne

cały rok

przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

K. Lange

J. Podkoń

J. Świderek

33.

Imprezy szkolne

cały rok

oprawa plastyczna i muzyczno – wokalna imprez szkolnych

J. Podkoń

J. Świderek

K. Lange

 

34.

Tematyczna dekoracja korytarzy

cały rok

ozdabianie korytarzy szkolnych z okazji świąt i pór roku

I.Tartanus

J.Podkoń

J.Świderek

35.

Galeria prac plastycznych uczniów

cały rok

przygotowywanie wystaw prac plastycznych uczniów

I.Tartanus

J.Podkoń

J.Świderek

36.

Muzea, galerie, wystawy

cały rok

organizacja wycieczek uczniów do muzeów sztuki, udział w akcjach plastycznych organizowanych w Skierniewicach- współpraca z Biurem Wystaw Artystycznych oraz Regionalną Akademią Twórczej Przedsiębiorczości

I.Tartanus

J.Podkoń

J.Świderek

                     

  

          

   
© ALLROUNDER