SEGMENT A

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

 Korytarz parter

 Gabinet psychologa

Pracownia
geograficzna 1

Pracownia polonistyczna 2

Pracownia katechetyczna 3

Pracownia matematyczna 4

 Korytarz I piętro

Sklepik szkolny

Pokój pedagoga i doradcy zawodowego

Pokój nauczycielski

Pracownia
polonistyczna 6

Pracownia
informatyczna 7

Pracownia języka angielskiego 8

 Korytarz II piętro

 Gabinet kadry pedagogiczno-psychologicznej

Pracownia języka niemieckiego 23

Pracownia historyczna 9

Pracownia polonistyczna 10

Pracownia języka rosyjskiego 11

Pracownia wiedzy o społeczeństwie 12

 

SEGMENT B

 

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

Korytarz parter

Sekretariat

Gabinet dyrektora

Gabinet wicedyrektora

Sala gimnastyczna

Szatnie WF

Harcówka

 

Księgowość

Stołówka

Pracownia
informatyczna 17

 

 

Pracownia chemiczna 19

Pracownia fizyczna 20

Pracownia językowa 21

 

 

SEGMENT C

 

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

Szatnie szkolne

Świetlica

Korytarz I piętro

Pracownia biologiczna 13

Pracownia
matematyczna 14

Gabinet medyczny

Korytarz II piętro

Biblioteka szkolna

Pracownia artystyczna 15


 

 

 

   
© ALLROUNDER