Zgodnie z §5 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 będą:

2 styczeń 2015

5 styczeń 2015

ferie zimowe od 2 do 13 luty 2015

2 kwiecień 2015

3 kwiecień 2015

7 kwiecień 2015

24 kwiecień 2015

5 czerwca 2015

W tych dniach nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Odbędą się natomiast  zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów.

 

Egzamin gimnazjalny:

 21 kwietnia 2015  - część humanistyczna

22 kwietnia 2015 - część matematyczno-przyrodnicza

23 kwietnia 2015 - część językowa

   
© ALLROUNDER