IX.Monitorowanie indywidualnego rozwoju ucznia zdolnego:

  • indywidualny rozwój ucznia monitorowany jest przez nauczyciela przedmiotu (z uwzględnieniem informacji osób pracujących z uczniem)

X.Zespół ds. wsparcia uzdolnień koordynujący realizację Programu pracy z uczniem zdolnym:

  • dyrektor szkoły – Roman Czyżewski
  • lider – Dorota Orłowska
  • nauczyciel uczący danego przedmiotu
  • koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej – Anna Klepaczko
  • pedagog / psycholog szkolny
  • nauczyciel bibliotekarz / sekretarz – Elżbieta Bysyngier
   
© ALLROUNDER