VII.Baza uczniów zdolnych:

  • zawiera informacje:

-        imię i nazwisko ucznia

-        klasa

-        obszar zidentyfikowanych uzdolnień

-        lista dotychczasowych osiągnięć

-        imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego

-        podjęte formy pracy

  • stworzona w oparciu o procedury identyfikacji na podstawie pisemnego oświadczenia nauczyciela przedmiotu (ankieta)
  • jest uaktualniana na podstawie pisemnej informacji złożonej przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę
  • osobą odpowiedzialną za utworzenie i aktualizację bazy jest sekretarz
  • dostęp do danych zawartych w bazie mają nauczyciele bezpośrednio pracujący z uczniem
   
© ALLROUNDER