Terminy kolejnych etapów konkursów

konkurs

etap

szkolny

rejonowy

wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego

13 XI 2014
(w formie pisemnej)


22 I 2015
(w formie pisemnej)
2-3 III 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego

25 XI 2014
(w formie pisemnej

27 I 2015
(w formie pisemnej)

12-13 III 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego

1 XII 2014
(w formie pisemnej)
29 I 2015
(w formie pisemnej)
14 III 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Rosyjskiego

3 XI 2014
(w formie pisemnej)
18 XII 2014
(w formie pisemnej)
30 I 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Historii

18 XI 2014
(w formie pisemnej)
20 I 2015
(w formie pisemnej)
26 II 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki

19 XI 2014
(w formie pisemnej)
16 I 2015
(w formie pisemnej)
7 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Fizyki

21 XI 2014
(w formie pisemnej)
15 I 2015
(w formie pisemnej)
4 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Chemii

20 XI 2014
(w formie pisemnej)
13 I 2015
(w formie pisemnej)


6 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Biologii

24 XI 2014
(w formie pisemnej)
21 I 2015
(w formie pisemnej)
9 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Geografii

28 XI 2014
(w formie pisemnej)
19 I 2015
(w formie pisemnej)
11 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Informatyki

12 XI 2014
(w formie elektronicznej)
12 I 2015
(lokalnie przy stanowiskach
komputerowych)
17 II 2015
(lokalnie przy stanowiskach
komputerowych)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Wiedzy o Sztuce sekcja muzyki

27 XI 2014
(w formie pisemnej)
8 I 2015
(w formie pisemnej)
26-28 II 2015
(w formie ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Wiedzy o Sztuce sekcja plastyki

26 XI 2014
(w formie pisemnej)
9 I 2015
(w formie pisemnej)
2-4 III 2015
(w formie ustnej)
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Wiedzy o Społeczeństwie
17 XI 2014
(w formie pisemnej)
23 I 2015
(w formie pisemnej)
25 II 2015
(w formie pisemnej)


   
© ALLROUNDER