Ignacy Krasicki – cytaty:

Mówmy więc szczerze, mówmy po dawnemu: Ktokolwiek kradnie, ten zawżdy złodziejem. Pięknie czy szpetnie, pomaga czy szkodzi, Niech będzie, jak chce, a kraść się nie godzi.


 A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może! Prawda, jednakże ja to między bajki włożę.

Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym.

Nie ten godzien pamięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wyciskał, lecz kto je ucierał.

Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny.

 Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda nie jest wspaniały, szczupły, ale własny.

Umiej być przyjacielem - znajdziesz przyjaciela.

 Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie

Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!

Mimo tak wielkie płci naszej zalety, my rządzim światem, a nami kobiety.

Tego imię za życia wypisane jest w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie.

 Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.

 Pisz, coś widział: poczciwość prawdy się nie lęka!

 Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. - Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.

 I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.

 Czy nos dla tabakiery, czy ona dla nosa?

Ten tylko ani jednego dnia nie utraci, kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.

Prawdziwa cnota - krytyk się nie boi.

 

   
© ALLROUNDER