Kodeks moralny Ignacego Krasickiego

 

Cechy człowieka i życiowe wartości:

Dobroczynność

Brak wyobraźni

Gościnność

Bezmyślność

Lojalność

Egoizm

Mądrość

Fałsz moralny

Miłość

Fałszywa pobożność

Odpowiedzialność

Gadulstwo

Optymizm

Głupota

Pokora

Naiwność

Poznawanie tradycji

Nienawiść

Praca

Nieposzanowanie

Prawdomówność

Nietolerancja

Prawość

Okrucieństwo

Rozsądek

Pijaństwo

Skromność

Podstęp

Sprawiedliwość

Pogarda

Szacunek

Przemoc

Tolerancja

Pycha

Uczciwość

Skąpstwo

Umiar

Szyderstwo

Wolność

Zarozumiałość

Dobroduszność

Zazdrość

Patriotyzm

Zniewolenie

 Ignacy Krasicki  w swoich bajkach czy satyrach krytykował wady społeczne oraz proponuje kodeks moralny. Przystępna treść oraz obecność morału w bajkach, sprawia, że te utwory są wskazówką, jak należy żyć, bądź jak nie powinno się postępować. Takie same wskazówki otrzymujemy od poety w satyrach.

   
© ALLROUNDER