3 lutego 1735 - w Dubiecku koło Sanoka przychodzi na świat przyszły poeta

1743 – 1750 – nauka w jezuickim kolegium we Lwowie

1751 – wyrusza do Warszawy, wstępuje do seminarium duchownego księży misjonarzy przy kościele
           św. Krzyża

1751 – 1752 – bolesne przeżycia (m. in. śmierć ojca)

1754 – po ukończeniu seminarium zostaje kanonikiem kijowskim, następnie kanonikiem katedry
           przemyskiej

1759-1761 – podróżuje do Wiednia i Rzymu, gdzie uzupełnia studia

1763 – obejmuje funkcję sekretarza u prymasa Władysława A. Łubieńskiego

1764 – zostaje kapelanem królewskim Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz redaktorem literackim
           czasopisma moralnoobyczajowego „Monitor”

1765 – otrzymuje godność prezydenta Trybunału Małopolskiego (najpierw w Lublinie, później we Lwowie)

1766 – konsekrowany na biskupa warmińskiego, z czym wiązał się tytuł książęcy i godność senatora
          Rzeczypospolitej

1774 – debiutuje poetyckim utworem „Hymn do miłości ojczyzny”

1774 – 1794 – tworzy poematy, bajki, przypowieści, satyry, powieści

1781 - 1783 – wydaje pierwszy w Polsce powszechny słownik encyklopedyczny

1795 – 1800 – okres skierniewicki

1800 – zakłada Towarzystwo Przyjaciół Nauk

14 marca 1801 – Ignacy Krasicki umiera w Berlinie