HISTORIA SZKOŁY

1 września 1999 r. ta data jest przełomowa w polskiej oświacie, ponieważ została wprowadzona reforma edukacji.

Wyodrębniono cztery szczeble nauczania:

- podstawowy (sześcioletni)

- gimnazjalny ( trzyletni)

- średni (trzyletni ogólnokształcący i dwuletni zawodowy).

Tak się właśnie zaczyna historia Gimnazjum nr 3, a siedzibą nowej szkoły, został budynek zajmowany dotychczas przez Szkołę Podstawową nr 3 im. I. Krasickiego.Obydwie szkoły współistniały w jednym budynku aż do wygaśnięcia klas podstawowych.

Zorganizowanie nowej placówki powierzono Pani dyrektor Marioli Oporskiej, która przyszła w maju na rozmowy z nauczycielami.

Rok szkolny 1999/2000

Rok szkolny rozpoczęliśmy w bardzo skromnych warunkach. Nie było stosownych ławek i krzeseł, więc trzeba było je zamówić. Przyszły w ostatnim dniu wakacji, więc nauczyciele z pewną pomocą musieli je skręcić, aby młodzież mogła swobodnie siedzieć.

Na początku mieliśmy nabór na 8 klas. Grono pedagogiczne gimnazjum nie było liczne, bo część jeszcze osób pracowała w wygaszającej szkole podstawowej.

Korzystaliśmy z 4 izb lekcyjnych na II piętrze, sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, stołówki, szatni.

W roku szkolnym 2000/2001 przeprowadzono akcję referendalną, która miała wyłonić naszego patrona. W referendum wzięli udział: dyrekcja, uczniowie, nauczyciele i rodzice. W tajnym głosowaniu wybrano jedną spośród kilku kandydatur. Większością głosów wygrał Ignacy Krasicki.

Aby młodzieży przybliżyć postać poety, organizowano konkursy, pisano wypracowania – Moje pierwsze spotkanie z Ignacym Krasickim. W roku szkolnym 2001/2002 cała praca dydaktyczna i wychowawcza skupiła się na postaci ,,Księcia poetów polskich.

Dnia 7 czerwca 2002 roku Dyrekcja Szkoły przesłała wniosek do władz miasta i władz oświatowych o nadanie szkole imienia. Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego 2002 roku Gimnazjum nr 3 nadano imię Ignacego Krasickiego.

Dnia 7 czerwca 2002 roku odbyła się uroczystość, w czasie której, na ręce pani dyrektor Marioli Oporskiej został wręczony akt nadania szkole imienia oraz przez sponsorów przekazany sztandar szkoły.

 

Na drzewcu wbijane są złotym młoteczkiem nazwiska fundatorów.

A tu pani dyrektor prezentuje sztandar całej społeczności szkolnej.

   Nasza uroczystość przebiegała wieloetapowo: rozpoczęliśmy mszą w kościele św. Stanisława, później przeszliśmy do Poloneza, wysłuchać mów okolicznościowych tak licznie zaproszonych gości, po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Pani Iwona Mandziej wraz ze swoją klasą wystawiła ,,Żonę modną”. Po przedstawieniu udaliśmy się do szkoły.

A oto niektóre fragmenty wypowiedzi, które były wygłaszane 07.06.2002 roku:

Przewodnicząca Rady Miasta – Jadwiga Kowalska

,,(…)byliśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, że nowe gimnazjum kontynuuje tradycej poprzedniej szkoły, co jest bardzo cenne, a nie jest codziennością i że wybraliście na patrona tak wspaniałego człowieka (…)”.

Biskup Alojzy Orszulik

,,(…)Aby świadomość uczniów, którzy tutaj będą popierać naukę utkwiło, że Ignacy Krasicki to wielki patriota, ważny dostojnik kościoła oraz wybitny poeta, który wcałej tworczości głosił prawdy nieprzemijające (…)”.

Prezydent Miasta – Ryszard Bogusz

,,W tym szczególnym dniu nadania szkole imienia i przekazania jej sztandaru chciałbym przeczytać i przekazać list gratulacyjny”

 Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – Andrzej Charzewski

,,(…) Przyjmujecie imię naszego wielkiego rodaka… Sztandar jest symbolem tego wszystkiego, co wniósł Wasz patron do polskiej i światowej kultury, do polskiego i światowego życia duchowego i do historii Skierniewic (…)”.

Dyrektor Biura Praw Dziecka – Zbigniew Wdowiak

,,Moment nadania imienia i przekazania sztandaru to moment szczególny dla całej społeczności szkolnej: dla uczniów, dla nauczycieli i dla rodziców. Niech Ignacy Krasicki będzie dla wszystkich wielką inspiracją do ciągłej, nieustannej pracy, inspiracją do stawiania sobie coraz to nowych wyzwań”.

Zapraszamy do galerii z uroczystości nadania szkole imienia


   
© ALLROUNDER