Rok szkolny 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej jak zwykle określiła priorytety polityki oświatowej państwa.

Zgodnie z nimi w Gimnazjum nr 3 podejmowane są działania w następujących obszarach:

  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
  • „Każdy uczeń ma talent”
  • „Frekwencja kontrolowana”
  • Ogólnopolski Program „Poczytaj mi przyjacielu”

ü  W zakresie profilaktyki i agresji w szkole, będziemy prowadzić jednolite działania we wszystkich klasach według scenariuszy zespołu wychowawczego. Działania zakończą się debatą „Porozmawiajmy o…”.

   W obszarze wspierania zainteresowań i rozwijania talentów szkoła podejmie działania pod hasłem: „Każdy uczeń ma talent”. Spójne działania wychowawcze będzie koordynował zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zespół do badań edukacyjnych. Przeprowadzone zostaną diagnozy talentów i badania testowe (style uczenia się, „wielorakie inteligencje”, preferencje zawodowe, monitorowanie pracy z uczniem zdolnym) ukierunkowane na wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Działania zakończy pokaz szkolnych talentów 
„Ale talent”.

    W obszarze „Frekwencja kontrolowana”, wzmożemy monitoring frekwencji oraz analizy w zespole, a także uatrakcyjnimy konkursy i nagrody za najwyższą frekwencję indywidualną i klasową.

Działania w zakresie programu ”Poczytaj mi przyjacielu”


   
© ALLROUNDER