Rada Rodziców Gimnazjum nr 3 w roku szkolnym 2015/2016:

Przewodnicząca:                    Małgorzata Klepaczka

Sekretarz:                               Piotr Otulak

Zarząd:                                    Monika Gąsecka-Kolbek

                                                Bogusława Sroczyńska

                                                Piotr Wasiak

 

Komisja rewizyjna:               Roman Szychowski - przewodniczący

                                              Magdalena Borkowska

                                              Przemysław Kłosiński

Komisja skrutacyjna:          Dominika Urbańska-Galanciak

                                               Marlena Krulikowska

                                               Elżbieta Nagórska

Regulamin Rady Rodziców

                                             

   
© ALLROUNDER