Tematy projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3

na rok szkolny 2016/2017


Tematy projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3

na rok szkolny 2015/2016

 


 

Tematy projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3

na rok szkolny 2014/2015

Projekt - Powstanie

Powstanie

Zawody

 


Tematy projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3

na rok szkolny 2013/2014

Dodatkowe tematy projektów edukacyjnych 

 


Tematy projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3

na rok szkolny 2012/2013

Lp. Przedmiot Temat projektu
1. Język polski

1. "Witajcie w teatrze wyobraźni" - pracujemy nad słuchowiskiem radiowym"

2. Szkolna rzeczywistość okiem dziennikarza prasowego - współtworzenie gimnazjalnej gazetki "Czytadełko".

3. Śladami patrona szkoły Ignacego Krasickiego.

4. Miłość niejedno ma imię - przygotowanie sektaklu teatralnego.

5. Jak zostac dobrym dziennikarzem? warsztaty tematyczne.

2.  Matematyka

 1. Czego możemy nauczyć sie od starozytnych mędrców?

2. Jakie bryły geometryczne są najczęściej wykorzystywane w przemyśle i architekturze?

3. Dlaczego musimy płacic podatki?

4. Co ma współnego matematyka z pałacowymi posadzkami?

5. Czy pszczoły znają geometrię? - z wizytą w ulu, czyli wielokąty foremne w przyrodzie.

6. Bryły w architekturze mojego miasta.

7. Słynni matematycy od starożytności do współczesności.

8. Jednostki miar i wag na mapie świata.

9. Wypoczynek z matematyką.

10. Jak wygląda moje gimnazjum w liczbach i procentach?

11. Na Ty z liczbą π.

12. Lokujemy swoje oszczędności w banku.

13. Matematyka jest fajna- konkurs dla klasy I.

14. Historia liczb.

15. Daleko czy blisko?

16. Od szyfru Cezara do klucza publicznego, czyli jak chronimy tajemnice?

17. Papier, nożyczki i …co dalej?, czyli papierowa matematyka.

3.  Fizyka

1. Jak maszyny proste ułatwiły życie codzienne?

2. Jakie prawa fizyki zastosowane są w moim domu?

3. W jaki sposób fizyka ułatwia życie?

4.  Chemia

 1. Ilu z nas rozumie, że "czad to cichy zabójca"?

2. Dlaczego i jak powinnismy segregować śmieci?

3. Za i przeciw promieniotwórczości.

4. Jaka jest prawda - suplementy, prawidłowa dieta, dodatki do żywności?

5. Czary mary - czy to chemia? /projekt międzyprzedmiotowy język polski, zajęcia artystyczne, chemia/

5.  Biologia

1. W świecie witamin.

2.Palić czy nie palić.

3.Czy rośliny mogą leczyć.

4.Zdrowo najedzeni,  czyli  racjonalnie odżywiamy się.

5.Chemia w kuchni - tajemnicze E.

6.  Geografia

 1. Czy Skierniewice i okolice są atrakcyjne pod względem turystycznym?

2. Jak świętują Europejczycy?

3. Jakie potrawy spożywają ludzie w róznych krajach świata?

4. Czy Polacy przyczynili sie do poznania naszego globu?

5. Z jakimi problemami borykaja sie ludzie na Ziemi?

7.  Język angielski

 1. Kraje anglojęzyczne - ich kultura i geografia.

2. Kultura, historia i geografia Wielkiej Brytanii.

3. Podróż po Londynie - przewodnik i prezentacja.

4. Brytyjska Rodzina Królewska.

5. Kuchnia brytyjska - jedzenie, potrawy i zwyczaje.

6. Dlaczego herbata stała się najpopularniejszym napojem w Wielkirj Brytanii?

7. Ile jest języków angielskich na świecie?

8. Święto Niepodległości w Polsce i USA.

9. Jakie ciasta są popularne w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA?

10. Jakie są najpopularniejsze napoje w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA?

8.  Informatyka

 1. Nowoczesne formy komunikacji.

2. Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

9. Zajęcia techniczne

1. Samoloty pasażerskie - Boeing dreamliner i Airbus A 380 - technika, komfort, nowoczesność.

2. Fascynujące konstrukcje świata.

3. Nietypowe budynki Warszawy.

4. Jedz smacznie, żyj zdrowo - czym jest zdrowe jedzenie?

5. Kuchnia polska kontra reszta świata.

10.  Wychowanie fizyczne

 1. Zdrowa żywność, a GMO.

2.  Jak ułożyć ciekawy i widowiskowy układ choreograficzny
z aerobiku?

3. Jak rozwijam swoje zainteresowania koszykówką? Organizacja trio basketu.

11.  Zajęcia artystyczne/Muzyka

1. Szkolny turniej "Mam talent."

2. W jaki sposób subkultury młodzieżowe wpływają na modę?

3. Jak przedstawiano człowieka w sztuce od czasów najdawniejszych do dziś?

4. Mój ulubiony artysta - życie i dorobek twórcy.

5. Jakie są zainteresowania muzyczne uczniów Gimnazjum nr 3
w Skierniewicach.

12. Religia

1. Październik w modlitwie różańcowej.

2. Jan Paweł II - człowiek modlitwy.

3. Misterium Bożonarodzeniowe - "Cicha noc".

4. Czy znam i rozumiem prawdy wiary?

5. Nauka religii- czy tylko słowem, jak przyswoić wiedzę o Dekalogu?

13. WOS

 

1. Jak kształtowała się demokracja? - od starożytności do czasów współczesnych.

2.,,BiznesKlasa UNICEF”.

3.Dlaczego środki masowego przekazu nazywamy ,,czwartą władzą”?

14. Historia

 

 

1. Jak zmieniały się Skierniewice na przestrzeni lat?

2. Polacy na frontach II wojny światowej.

3. Drogi Polaków do wolności.      

 


O metodzie projektu

1.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2.Projekt to metoda pracy o następujących cechach:

1. ma określone cele i ma przynieść określone rezultaty

2. jest przedsięwzięciem kompleksowym i wykracza zazwyczaj poza ramy istniejących form organizacyjnych (np. lekcja)

3. jest integralny, obszerny, wykracza poza jedną dziedzinę

4. ma ograniczone ramy czasowe (określony początek, koniec, kolejne etapy realizacji)

5. realizowany jest przez wyznaczone osoby, odpowiedzialne za jego realizację

6. realizatorzy tj. uczniowie pracują w znacznym stopniu samodzielnie i na własną odpowiedzialność

7. jest jednorazowym wysiłkiem, nie jest powtórzeniem wcześniejszych prac

8. znane są kryteria oceny

9. ma ustalone sposoby określania tego, w jakim stopniu zakładane cele zostały osiągnięte

10. rezultaty pracy prezentowane są publicznie na forum szkoły lub klasy

3.Metoda projektu kształtuje w uczniach uniwersalne umiejętności związane z podejmowaniem konkretnych działań:

                    1.umiejętność pracy w zespole

                    2.formułowanie problemów

                    3.planowanie i organizacja własnej pracy

                    4.korzystanie z różnych źródeł wiedzy

                    5.klasyfikowanie informacji z punktu widzenia celów (projektu)

                    6.umiejętność integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania

 

 
Zasady ogólne

 

 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego przynajmniej jeden raz w ciągu nauki w gimnazjum.
 2. Wynik projektu edukacyjnego jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział w projekcie (długotrwała choroba, nauczanie indywidualne realizowane poza szkołą).
 4. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt oraz nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca włącza go do danego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 5. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.
 6. Projekt jest realizowany przez uczniów klas drugich.
 7. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w Gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową oraz może wykraczać poza te treści. Tematyka może również uwzględniać propozycje złożone przez uczniów.
 8. Projekt jest realizowany w terminie określonym regulaminem realizacji projektów, a czas trwania jest uzależniony od jego problematyki.
 9. Uczniowie realizują projekt w zespołach liczących 3 do 6 osób
 10. Udział ucznia w realizacji projektu jest brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania.
 11. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające zaangażowanie ucznia w projekcie edukacyjnym zapisane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

1. Słuchowisko: Stanisława Fleszarowa - Muskat  "Nie mam babci" - opowieść radiowa.

   
© ALLROUNDER