Od września 2014 roku w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach będzie realizowany program „Poczytaj mi, przyjacielu”, którego koordynatorami będą Magdalena Radek i Barbara Przybył.

Program ma charakter całoroczny - od września 2014 do czerwca 2015. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. Uczniowie z klas: IB i IIIC będą uczestnikami programu „Poczytaj mi przyjacielu”. 

Czytaj więcej...

   
© ALLROUNDER