Od września 2014 roku w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach będzie realizowany program „Poczytaj mi, przyjacielu”, którego koordynatorami będą Magdalena Radek i Barbara Przybył.

Program ma charakter całoroczny - od września 2014 do czerwca 2015. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. Uczniowie z klas: IB i IIIC będą uczestnikami programu „Poczytaj mi przyjacielu”.  Uczniowie będą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach i comiesięcznych wyjazdach w ramach Koła Językowo – Muzycznego, którego opiekunami będą p. Barbara Przybył i p. Magdalena Radek. W ramach programu młodzi ludzie będą przygotowywać regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek ze szkół świetlic, domów dziecka czy szpitali. Wspólne czytanie książek wierszy, bajek w języku polskim i angielskim to nie wszystko! Po lekturze uczestnicy razem się będą się bawić, rysować, tańczyć, śpiewać, przygotowywać inscenizacje teatralne w języku polskim i angielskim. Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie. Program jest zakończony certyfikatem dla szkoły, koordynatorów i uczestników. 

Informacje na temat realizacji programu będzie można śledzić na stronie naszej szkoły www.gim3-skierniewice.pl

Wyniki naszej pracy zostały wynagrodzone certyfikatami:

     


 
   
© ALLROUNDER