Poczet sztandarowy opiekuje się sztandarem szkoły. Poczet (3 osoby) wybierany jest spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany jest skład „rezerwowy”. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

Skład Pocztu sztandarowego gimnazjum nr 3 w Skierniewicach

 

Chorąży:

Albert Belta kl. IIIb

Szychowski Jakub kl. IIIa

 

Asysta:

Klaudia Zakrzewska kl. IIIb

Paulina Cieślak kl. IIIb

Weronika Wacławek kl. IIIc

Wiktoria Malka kl. IIIa

Patrycja Sobczak kl. IIIa

 

Nad Pocztem Sztandarowym opiekę sprawują następujący nauczyciele:

Katarzyna Lange – uroczystości kościelne

Janusz Puszcz i Maria Pluta – uroczystości szkolne

 

   
© ALLROUNDER