WARUNKI PRZYJĘCIA DO OHP

 - ukończenie 15 lat (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć) a nieukończenie 18 lat

- ukończenie szkoły podstawowej

- kłopoty w nauce

- trudna sytuacja rodzinna

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy                  
 

Dokumenty dla szkoły

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- Podanie o przyjęcie ucznia do klasy OHP - wzór  

- Karta zdrowia ucznia

- Opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej

- Opinia pedagoga lub wychowawcy

- 2 zdjęcia

Dokumenty OHP dotyczące przyjęcia ucznia przekazuje

Komendant Hufca.

Rekrutacja do klas OHP prowadzona jest w systemie ciągłym przez cały rok.

Dokumenty mozna składać w sekretariacie szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Oferta kształcenia:

Formy kształcenia:

Gimnazjum przysposabiające do pracy – 3 lata


Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:


piekarz, cukiernik, sprzedawca, mechanik samochodowy, blacharz - lakiernik samochodowy, fryzjer, stolarz, murarz,

Kółka zainteresowań:

  • szachy- warcaby
  • tenis stołowy

    - Kryteria przyjęć

     

   
© ALLROUNDER