Psycholog

Anna Klepaczko

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00-10.00

świetlica

10.00-16.00

szkoła

8.00-10.00

szkoła

10.00-11.45

OHP

11.45-16.00

szkoła

12.00-16.00

szkoła

14.00-16.00

szkoła

PSYCHOLOG SZKOLNY ZAPRASZA !
Jest mi miło zawitać na stronie internetowej Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach i zachęcić do korzystania z mojego wsparcia na terenie szkoły. Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje pomocy innego człowieka. Czasem problemy, jakie nas dotykają, okazują się przewyższać nasze siły, wiedzę, możliwości. Czasem też potrzebne jest po prostu „spojrzenie z boku” na swoją rodzinę, sytuację domową, swych bliskich. Być może warto wtedy skorzystać z pomocy psychologa.
Zapraszam uczniów i rodziców naszej szkoły  do korzystania z mojej pomocy w przezwyciężaniu następujących problemów:
•    trudności w nauce: problemy z opanowaniem umiejętności czytania
i pisania, z poprawną pisownią, uczeniem się, pełnym wykazywaniem się swoimi wiadomościami w szkole, dysleksja, niechęć do szkoły i do nauki, stres szkolny;
•    problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, zahamowania, nadpobudliwość, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niska samoocena;
•    powtarzające się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, biegunki, wymioty, duszności, zaburzenia snu i łaknienia;
•    niewłaściwe zachowania: agresywność, wycofywanie się, konfliktowość, problemy w relacjach rówieśniczych, lekceważenie poleceń rodziców, odmowa chodzenia do szkoły (wagary);
•    sytuacje kryzysowe: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, wyjazd rodziców za granicę; choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), wypadek, przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka, przeniesienie dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego pogotowia opiekuńczego, doświadczenie przez dziecko przemocy rodzinnej lub rówieśniczej;
•    problemy zdrowotne i niepełnosprawność rzutujące na funkcjonowanie dziecka w szkole.
•    Oferuję pomoc w formie:
•    rozmów i zajęć o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
•    rozmów o charakterze wspierającym i wychowawczym.
•    indywidualnych spotkań z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa, ukierunkowywania oddziaływań rodzicielskich, udzielania wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo.
Jak korzystać z pomocy psychologa?
    Umówić się osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy psychologa na konkretny na termin.

800 – 1000 – świetlica (KN)

1000 – 1600 - szkoła

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
   
© ALLROUNDER