W pracy dydaktyczno - wychowawczej naszj szkoły ważne miesjce odgrywa również informacja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, dokonywanym przez uczniów klas III. Poniższe zestawienia i wykresy przedstawiają losy naszych absolwentów.


L.p SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ILOŚĆ UCZNIÓW
1 Liceum Ogólnokształcące im. Prusa w Skierniewicach 29
2 Liceum Ogólnokształcące ZSZ nr 3 w Skierniewicach 22
3 Liceum Ogólnokształcące ZSZ nr 4 w Skierniewicach 3
4 Liceum Ogólnokształcące Klasyk w Skierniewicach 1
5 Technikum ZSZ nr 1 w Skierniewicach 16
6 Technikum ZSZ nr 2 w Skierniewicach 18
7 Technikum ZSZ nr 3 w Skierniewicach 19
8 Technikum ZSZ nr 4 w Skierniewicach 14
9 ZSZ nr 1 w Skierniewicach 3
10 ZSZ nr 2 w Skierniewicach 12
11 Nie podjęli nauki (OHP) 11

 


2014

L.p SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ILOŚĆ UCZNIÓW
1 Liceum Ogólnokształcące im. Prusa w Skierniewicach 31
2 Liceum Ogólnokształcące ZSZ nr 3 w Skierniewicach 25
3 Liceum Ogólnokształcące ZSZ nr 4 w Skierniewicach 10
4 Liceum Ogólnokształcące w Bolimowie 2
5 Liceum Ogólnokształcące Klasyk w Skierniewicach 2
6 Technikum ZSZ nr 1 w Skierniewicach 12
7 Technikum ZSZ nr 2 w Skierniewicach 14
8 Technikum ZSZ nr 3 w Skierniewicach 21
9 Technikum ZSZ nr 4 w Skierniewicach 1
10 ZSZ nr 1 w Skierniewicach 2
11 ZSZ nr 2 w Skierniewicach 8
12 ZSZ nr 1 w Łowiczu 1
13 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie 1
14 Nie podjęli nauki (OHP)
7

 

 


2013

Lp. SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ILOŚĆ UCZNIÓW
1 Technikum (ZSZ nr 1) 6
2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ nr 1) 3
3 Technikum (ZSZ nr 2) 11
4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ nr 2) 5
5 Liceu Ogólnokształcące (ZSZ nr 3) 22
6 Technikum (ZSZ nr 3) 11
7 Liceum Ogólnokształcące (ZSZ nr 4) 4
8 Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa 33
9 Liceum Ogólokształcące (ZSP Bolimów) 7
10 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące 1
11 Liceum Ogólnokształcące (Milenium) 1
12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ nr 2 Łowicz) 1
13 Technikum (ZS-CEZiU Rawa Mazowiecka) 1
14 Technikum (ZSP Zduńska Dąbrowa) 1
15 Technikum (ZSP nr 10 Łódź) 1


2012

Lp. Szkoła ponadgimnazjalna klasa- profil ilość uczniów łącznie
1 Technikum (ZSZ nr 1) Technik urządzeń sanitarnych 1 3
Technik budownictwa 1
Technik ochrony środowiska 1
2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ nr 1) Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1 11
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
2
3 Technikum (ZSZ nr 2) Technik pojazdów samochodowych 3 11
Technik elektryk 3
Technik informatyk 5
4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ nr 2) mechanik pojazdów samochodowych 1 10
wielozawodowa 9
5 Liceum Ogólnokształcące (ZSZ nr 3) mat-inf-fiz-obcy 2 25
obcy-pol-hist 8
obcy-mat-geogr 4
geogr-wos-ang 7
chem-biol-obcy 4
6 Technikum (ZSZ nr 3) Technik ekonomista 5 13
Technik hotelarstwa 5
Technik żywienia i usług gastronomicznych 3
7 Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 4) pol-hist-wos policyjna 5 14
biol-chem-fiz 6
pol-hist-geogr 3
8 Technikum (ZS nr 4) Technik cyfrowych
procesów graficznych
5 6
Technik spedytor 1
9 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa mat-geogr-obcy 5 36
mat-fiz-inf-obcy 4
hist-wos-obcy 5
biol-chem-obcy 7
geogr-wos-obcy 7
pol-obcy-biol 8
10 Technikum (Bolimów) Technik logistyk (ang-niem*) 3 5
Technik informatyk 2
11 Technikum (Godzianów) Technik informatyk 1 2
Technik logistyk 1

Wybory dokonywane przez naszych absolwentów przedstawione zostały na wykresie.

   
© ALLROUNDER