2012

Lp. Szkoła ponadgimnazjalna klasa- profil ilość uczniów łącznie
1 Technikum (ZSZ nr 1) Technik urządzeń sanitarnych 1 3
Technik budownictwa 1
Technik ochrony środowiska 1
2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ nr 1) Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1 11
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
2
3 Technikum (ZSZ nr 2) Technik pojazdów samochodowych 3 11
Technik elektryk 3
Technik informatyk 5
4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ nr 2) mechanik pojazdów samochodowych 1 10
wielozawodowa 9
5 Liceum Ogólnokształcące (ZSZ nr 3) mat-inf-fiz-obcy 2 25
obcy-pol-hist 8
obcy-mat-geogr 4
geogr-wos-ang 7
chem-biol-obcy 4
6 Technikum (ZSZ nr 3) Technik ekonomista 5 13
Technik hotelarstwa 5
Technik żywienia i usług gastronomicznych 3
7 Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 4) pol-hist-wos policyjna 5 14
biol-chem-fiz 6
pol-hist-geogr 3
8 Technikum (ZS nr 4) Technik cyfrowych
procesów graficznych
5 6
Technik spedytor 1
9 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa mat-geogr-obcy 5 36
mat-fiz-inf-obcy 4
hist-wos-obcy 5
biol-chem-obcy 7
geogr-wos-obcy 7
pol-obcy-biol 8
10 Technikum (Bolimów) Technik logistyk (ang-niem*) 3 5
Technik informatyk 2
11 Technikum (Godzianów) Technik informatyk 1 2
Technik logistyk 1

Wybory dokonywane przez naszych absolwentów przedstawione zostały na wykresie.

   
© ALLROUNDER