W pracy dydaktyczno - wychowawczej naszj szkoły ważne miesjce odgrywa również informacja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, dokonywanym przez uczniów klas III. Poniższe zestawienia i wykresy przedstawiają losy naszych absolwentów.

   
© ALLROUNDER