W tej zakładce przygotowane zostały informacje dotyczące organizacji, przebiegu, terminów egzaminów gimnazjalnych zarówno tych próbnych jak i ogólnopolskiego. Zamieszczamy także arkusze egzaminacyjne dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności.


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Termin egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

18 kwietnia 2016 część humanistyczna.

19 kwietnia 2016 część matematyczna.

20 kwietnia 2016 część językowa.

 


Termin egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015

               a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 ( wtorek )

                   - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godzina 9.00

                   - z zakresu języka polskiego godzina 11.00 


               b) część matematyczno - przyrodnicza 22 kwietnia 2015 ( środa )  
 

                    - z zakresu przedmiatów przyrodniczych godzina 9.00  

                   - z zakresu matematyki godzina 11.00          

  

                 c) język obcy nowożytny 23 kwietnia 2015 ( czwartek )

                    - na poziomie podstawowym godzina 9.00

                    - na poziomie rozszerzonym godzina 11.00

 

 

Terminy próbnych egzaminów w Gimnazjum nr 3 w roku szkolnym 2014/2015

 

               I próbny egzamin - 04- 05 - 06 listopada 2014 godzina 8.00

 

               II próbny egzamin 25- 26- 27 lutego 2015 godzina 8.00


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

 

 

 

            


            Przykładowe Próbne Arkusze Egzaminacyjne 2013/2014

             - część humanistyczna - język polski I egz próbny

                                                   język polski II egz próbny

             - część humanistyczna - historia, wos I egz próbny

                                                    historia, wos II egz próbny

             - część matematyczno - przyrodnicza - matematyka I egz próbny

                                                                          matematyka II egz próbny

             - część matematyczno - przyrodnicza -
                                                      
przedmioty przyrodnicze I egz próbny

                                                       przedmioty przyrodnicze II egz próbny

              - część językowa:

                                      język angielski - podstawowy, rozszerzony

                                      język niemiecki - podstawowy, rozszerzony

                                      język rosyjski - podstawowy

 


 Przykładowe Próbne Arkusze Egzaminacyjne 2012/2013

             - część humanistyczna - język polski I egz próbny

                                                   język polski II egz próbny

             - część humanistyczna - historia, wos I egz próbny

                                                    historia, wos II egz próbny

             - część matematyczno - przyrodnicza - matematyka I egz próbny

                                                                          matematyka II egz próbny

             - część matematyczno - przyrodnicza -
                                                       przedmioty przyrodnicze I egz próbny

                                                       przedmioty przyrodnicze II egz próbny

              - część językowa:

                                      język angielski - podstawowy , rozszerzony

                                      język niemiecki - podstawowy

                                      język rosyjski - podstawowy

 

 


Przykładowe Próbne Arkusze Egzaminacyjne 2014/2015

część humanistyczna, matematyczno- przyrodnicza, językowa

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER