KOŁO TEATRALNE

            Szkolne Koło Teatralne – pod opieką p. Marzeny Kaczor – działa od września 2013 roku. Liczy obecnie 17 członków, są to uczniowie przede wszystkim z kl. IIc, ale także z IIa, IIb i IId. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 8.00-8.45 w dwóch grupach spotykających się na zmianę co drugi tydzień. Celem działalności koła jest rozbudzanie zainteresowań teatrem, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej oraz udział w życiu kulturalnym szkoły. W czasie zajęć rozwijamy uzdolnienia aktorskie, plastyczne
oraz muzyczne. Pracujemy nad scenariuszem, opracowujemy scenografię i oprawę muzyczną
przedstawienia. Przede wszystkim jednak uczymy się pięknej recytacji i ćwiczymy dykcję. Wszystkie nasze działania kończymy wystawieniem sztuki na forum szkoły lub poza nią.

   
© ALLROUNDER