Program klasy mundurowej uwzględnia współpracę w całym cyku nauczania   ze straż pożarną. Zajęcia na terenie straży pożarnej odbywają się raz w miesiącu. Uczniowie w klasie mundurowej mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu: powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, przygotowania ich do działania ratowniczego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, struktury organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej, historii ochrony przeciwpożarowej, młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarowych, podręcznym sprzęcie gaśniczym, postępowania w razie pożaru, wyposażenia straży pożarnej, działania ratowniczo – gaśniczego straży pożarnej. Celem edukacyjnym szkoły w nauczaniu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa jest rozwijanie uczniów wiedzy o grożących niebezpieczeństwach regionalnych     i ogólnych oraz postawach, jakie powinien on przyjmować w obliczu tych zagrożeń.

   
© ALLROUNDER