Celem Koła Muzycznego jest rozbudzanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez: kształtowanie zainteresowań; umożliwienie rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych; rozwijanie wrażliwości estetycznej; zachęcanie do muzykowania indywidualnego
i zbiorowego; kształtowanie odpowiedzialności za zespół i jego osiągnięcia; udział w konkursach; umożliwienie rozwoju wyobraźni muzycznej. Problematyka zajęć dostosowana była do wieku, zdolności i możliwości uczniów. Zajęcia obejm
ują takie formy działalności muzycznej jak: śpiew, słuchanie muzyki, grę na instrumentach, ruch z muzyką. Opiekun Koła Muzycznego – p. Magdalena Radek uważa, że takie zajęcia są potrzebne do zgłębiania tajników muzyki, stanowią formę odreagowania od stresu oraz służą realizacji pasji i zainteresowań muzycznych wśród uczniów.

Serdecznie zapraszam na zajęcia, które odbywają się we wtorki w godz. 15.15-16. 30 w sali nr 15

Magdalena Radek

   
© ALLROUNDER