Szkolne Koło Misyjno Biblijne rozwija w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i uczy odpowiedzialności za działalność misyjną. Członkowie Koła oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej na temat krajów misyjnych i ich sytuacji, przeprowadzają razem z opiekunką akcje charytatywne. Utrzymują też kontakt
z ośrodkami misyjnymi w Kamerunie, Czadzie i Pieniężnie. Dodatkowo w ramach koła uczniowie przygotowywani są do udziału w konkursach o charakterze religijnym oraz rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.


Opiekunka Koła Jolanta Świderek


List z Peru

Misjonarka Elżbieta z Peru przesłała dla uczniów naszej szkoły list oraz informację ze szkoły dla katechistów w Indiana.


Życzenia na Boże Narodzenie

Szanowni Państwo,
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia w imieniu całego Zespołu Fundacji Kapucyni i Misje oraz braci Misjonarzy Kapucynów z Czadu i RCA przesyłam w serdeczne życzenia.

Pozdrawiam serdecznie

Z wyrazami szacunku

Piotr Gajda    


 
Misje w Sudanie Południowym

Płock, dnia 15 grudnia 2012 r.

SZANOWNI – DRODZY – KOCHANI ,

                               a wszyscy wrażliwi na potrzeby misji w Sudanie Południowym

                               I budowę studni !

1. W ramach naszej akcji MAKULATURA na MISJE – POMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE w SUDANIE POŁUDNIOWYM – zebraliśmy już ponad 200 tys. zł.   W tych dniach realizowane są procedury przekazywania pieniędzy na pierwsze trzy studnie w miejscowościach, o których więcej informacji znajduje się w załączniku „misje – studnie”. W następnym liście podam konkretne sumy przeznaczone na w/w studnie. Oczekujemy na kolejne wnioski z Sudanu Południowego. Przeciętny koszt studni – jak już informowałem wynosi 13- 14 tys. dolarów. Z radością będziemy publikować sprawozdania i fotografie z budowy pierwszych studni, o co prosimy przy przekazywaniu pieniędzy osobom odpowiedzialnym za budowę studni.

    2.Red. Krzysztof Nagrodzki – sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Oddział Łódzki na bieżąco uzupełnia wszelkie informacje na stronie www.katolickie.media.pl związane z prowadzoną zbiórką makulatury. Do niego należy i warto kierować informacje o podejmowanych inicjatywach, wielkości zbiórki, itp.

    3.Prowadzona akcja MAKULATURA na MISJE - PMAGAMY BUDOWAĆw SUDANIE POŁUDNIOWYM – stanowi aktywną formę animacji misyjnej naszych parafii, szkół, instytucji, środowisk. Niezwykle cenne i inspirujące są te miejsca, gdzie przedstawiciele różnych grup, stowarzyszeń czy organizacji katolickich pełnią dyżury w dniach prowadzenia akcji, wręczając wraz z tradycyjnym „Bóg zapłać” jakąś ulotkę misyjną, ulotkę o szkołach katolickich, wydawnictwach, rozgłośniach czy prasie katolickiej. Czyli – co miesiąc niejako w „drugą stronę” – można przekazać dziesiątki / a może setki / różnych krótkich informacji. Redakcja TYGODNIKA NIEDZIELA jest gotowa przesłać archiwalne numery swego pisma, aby mogły trafić „pod strzechy”, a wiele razy jest tam sporo materiału – także z życia Kościoła na misjach – który jest wciąż aktualny. Zachęcam zatem do nawiązania kontaktu z różnymi centralami dzieł misyjnych, prosząc o dosłanie materiałów misyjnych. Do tej akcji „asystowania przy zbiórce makulatury” angażujmy młodzież, która w ten sposób skutecznie będzie poznawać potrzeby swych rówieśników na terenach misyjnych.

    4.Zachęcam, aby z racji kończącego się roku podsumować dokonania i wyniki: ilość zebranej makulatury, uzyskaną kwotęi podać , poprzez ambonę i lokalne media. I z tego powodu możemy być bardzo dumni, iż z „drobiazgów” możemy pomóc znacząco swoim bliźnim w Afryce. Gdyby tylko 40 -45 parafii zbierało systematycznie makulaturę, to co miesiąc można byłoby wybudować jedną studnię w Afryce, a parafii w Polsce jest ponad 10 200. A jeszcze inne instytucje ? Wielkie możliwości przed nami i w Roku Wary i w następnych latach !

    5.A do Żłóbka – pójdźmy „z kubkiem świeżej wody „ - por. Mat. 10, 42 /, prosząc o błogosławieństwo Boże Dziecię dla naszych wysiłków i dla budowy studni w Afryce !

Łamiąc opłatek wraz z darem modlitwy

                                                                                         ks. Kazimierz sdb


LOKALIZACJE PIERWSZYCH STUDNI W SUDANIE POŁUDNIOWYM
W RAMACH AKCJI MAKULATURA NA MISJE –
POMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE W SUDANIE POŁUDNIOWYM


1.    AGNAG. Salezjanie rozpoczęli swoją misję w Tonj, mieście oddalonym 500 km od stolicy
Juby w stanie Warrab. Parafia Najśw. Serca Jezusowego, gdzie duszpasterstwo prowadzą Salezjanie,
ma 64 delegatury, a jedną z nich jest Agnag.  Agnag jest oddalone od Tonj 40 km. Mieszka tam ok. 200 rodzin należących do plemienia Dinka. Od 30 lat obszar ten jest obszarem :”rozwijającym się”, ale liczba osób wykształconych jest nadal  bardzo mała. Sytuacja ta jest spowodowana m.in.  nieustan-
nymi walkami pomiędzy właścicielami stad bydła. W czasie pory deszczowej okolica ta jest niedos-tępna z powodu wylewu rzek i powodzi. Lato tutaj jest bardzo gorące i ciężkie, a ludzie są uzależnieni od otwartych studni, które pozwalają im przetrwać. Obecnie jest jedna otwarta studnia, która wysycha w lecie, a jest od niej uzależniona lokalna społeczność.  Jest tam także „szkoła pod drzewem”, prowadzona przez miejscowego katechistę Wiliama Morwela.  10 km od Agnag jest misja
protestancka, w której jest najbliższa dla mieszkańców Agnag  studnia.

2.    RASTIGI. Jest to placówka misji salezjańskich, znajdująca się w Maridi / 300 km od Juby, w za-
chodnim stanie Equitoria. Maridi była pierwszą misją salezjańską w Sudanie / 1980 r. / , którą misjo-narze musieli opuścić w czasie wojny. Misja została ponownie otwarta w 2010 r. Ta misja ma 3 stacje misyjne. Rastigi jest oddalone 5 km od Maridi.  W tej stacji misyjnej aktualnie trwa budowa szkoły podstawowej. W czasie pory suchej ok. 150 rodzin musi nosić wodę z odległości ok. 4 km.
Budowa studni w Rastigi znacznie poprawi sytuację nowej szkoły, stacji misyjnej i licznych rodzin
tam zamieszkałych.

3.    TALI. Misja, na której pracują OO Kombonianie,  a należy do diecezji Dżuba.  O. Markus
Koerber pisze: „Potrzeba studni w wielu miejscach Sudanu Południowego jest oczywista. My pracuje-my pomiędzy ludźmi Mundari, którzy są plemieniem pasterskim  pół-koczowniczym na północny -zachód  od Dżuby, stolicy kraju. W tym momencie jesteśmy odcięci od świata poprzez ulewne deszcze i złe drogi. Połączenie poprzez telefony komórkowe jest niemożliwe. Tylko poprzez połączenie  satelitarne jest możliwa szybka komunikacja. Koszt jednej studni: to ok. 13 000 – 14 000 USD Cena jest wysoka w porównaniu z innymi regionami, ponieważ jest to teren odległy i brak dróg. Możemy robić odwierty tylko w porze suchej, od stycznia do marca.
Więcej na: www.combonisouthsudan.org


 Życzenia na Wielkanoc

Kamerun, 31.03.2013r

Chrystus Zmartwychwstał !!!

Niech tajemnica Zmartwychwstania Pana będzie dla każdego z nas źródłem radości i niezachwianej ufności w Jego zbawcze plany! Niech te Święta staną się dla nas okazją, by na nowo odkryć Obecność Zmartwychwstałego Pana w każdym momencie naszego życia! Niech każde zetknięcie się z człowiekiem i z tajemnicą Kościoła będzie dla nas niezwykłym spotkaniem z Jezusem, który Zmartwychwstał i Żyje, abyśmy Żyli!

Łączę się w głębokim przeżywaniu tajemnic naszego Zbawienia i zapewniam o modlitwie.

Wesołego Alleluja,

                   S. Edyta sac


   
© ALLROUNDER