W POSZUKIWANIU PRAWDY…

        Najważniejszym zadaniem nauczania etyki na zajęciach koła etycznego W poszukiwaniu prawdy… jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, w którym najprostszym i najlepiej rozpoznawalnym jest pojęcie dobra i prawdy.
       Tak jak religia wymaga wiary i posłuszeństwa, a szkolna wiedza „kucia”, tak etyka wymaga myślenia. Jest bowiem dziedziną filozofii, która zrodziła się z „zadziwienia nad światem”. Jest to jedyny rodzaj intelektualnej aktywności, gdzie stawianie pytań i szukanie odpowiedzi jest ważniejsze niż budowanie teorii.
       By się dowiedzieć, czym są takie wartości jak: pobożność, prawo
i sprawiedliwość, dobro, doskonałość, sens życia, wartości, szczęście, piękno, miłość czy przyjaźń, trzeba pytać. Dlatego koło etyczne wychodzi naprzeciw uczniom i przede wszystkim ma uczyć pytać. Zwracamy uwagę na umiejętność stawiania pytań, doboru argumentów, artykulacji własnego stanowiska, odwagi dyskutowania czy odwagi intelektualnej.
       Często wydaje nam się, że o sprawach takich,  jak szczęście, sens życia, sprawiedliwość, godność własna, odpowiedzialność moralna, wolność, nie ma co dyskutować, bo każdy ma na ten temat odmienne zdanie i konsensus nie jest w ogóle możliwy. Zajęcia z etyki pokazują, że rzeczywiście są to problemy nie tylko poruszające nas wszystkich, ale
i zarazem jakoś bardzo prywatne; angażując się w dyskusję czy konflikt moralny, angażujemy się często „sercem”, a nie rozumem. Trudno wtedy
o szybkie porozumienie. Zawsze możliwe jest jednak wspólne poszukiwanie prawdy i rzetelna, otwarta dyskusja.

Spotykamy się w środy o 15.30.„Wszystkie ścieżki ludzkiego ethosu przechodzą przez bramy prawdy, których obchodzić nie wolno”
                                                                                           J. Tischner


Pozdrawiam Katarzyna Lange

   
© ALLROUNDER