Ważne terminy w naborze na rok szkolny 2016/2017

  • 22.04.2016 piątek od godziny 16.00

Dzień Otwarty Szkoły

  • 01.06.2016 do  22.06.2016 do godziny 12.00

termin składania podań do Gimnazjum nr 3

  • 16.05.2016 o godzinie 16.30 (poniedziałek)

sprawdzian uzdolnień językowych do klasy europejskiej

 16.05.2016 o godzinie 16.30 ( poniedziałek )

test sprawnościowy do klasy sportowej w Gimnazjum nr 3

 

  • 16.05.2016 (poniedziałek) godz. 17.00

zebranie z rodzicami uczniów - kandydatów do klas pierwszych

 

  • 03.06.2016 r. godzina 16.00 - Piknik z „3”

- ogłoszenie wyników testu sprawnościowego i sprawdzianu uzdolnień językowych

- przegląd twórczości artystycznej, sportowej uczniów Gimnazjum nr 3

- mecz pokazowy z udziałem klas sportowych Gimnazjum nr 3 oraz klubów sportowych Widzew Łódż, Unia Skierniewice

- słodki poczęstunek dla uczestników

- liczne konkursy niespodzianki

  • od 24.06.2016 do 28.06.2016 godz. 12.00

termin dostarczenia dokumentów (kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz   zaświadczenie o wyniku sprawdzianu)

 

  •  06.07.2016 do godziny 12.00

ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do Gimnazjum nr 3

 

  • od 06.07.2016 do 08.07.2016 godz. 12.00

termin dostarczenia dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz  oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu)

  • 11.07.2016 do godziny 12.00

        ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 3

   
© ALLROUNDER