Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 3?

 

W naszej szkole jest bezpiecznie. Uczniowie pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W budynku i wokół szkoły skutecznie funkcjonuje system monitoringu. Szkoła posiada Certyfikat Bezpiecznej Szkoły.

 

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. W codziennej nauce wykorzystywane są tablice interaktywne, projektory, rzutniki, komputery, telewizory, magnetofony. Uczniowie mają dostęp do Internetu. Lekcje urozmaicane są m.in. filmami edukacyjnymi, prezentacjami, animacjami, których twórcami są często sami uczniowie.
W szkolnej bibliotece można nie tylko wypożyczyć książki, ale również skorzystać z Internetu.

 

Nasze gimnazjum szczyci się wysokim poziomem nauczania. Potwierdzeniem tego są między innymi wyniki egzaminu gimnazjalnego: co roku średni wynik uzyskany przez naszych uczniów jest wyższy niż średnia wojewódzka i krajowa. Dowodem na wysoki poziom nauczania są wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli metody mierzenia, jakie postępy osiągają uczniowie w czasie trzyletniego cyklu nauki w gimnazjum w stosunku do wyników ze szkoły podstawowej. Np. EWD z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla naszej szkoły wyniosi odpowiednio: +1.42 oraz +1.44, co klasyfikuje nas jako szkołę sukcesu i oznacza, że prawie każdy uczeń uzyskuje procentowo wynik wyższy niż na sprawdzianie po szkole podstawowej. Podobne są wyniki EWD z przedmiotów humanistycznych (+1,42). Wyniki uzyskane w poprzednich latach potwierdziły utrzymującą się od lat tendencję utrzymywania się szkoły powyżej średnich OKE i województwa.

 

Dodatkowym potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach pozaszkolnych – zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce „Sukcesy uczniów”.

 

Każdy uczeń naszej szkoły może rozwijać zainteresowania na wielu zajęciach pozalekcyjnych. Wybór jest (naszym zdaniem) naprawdę duży: począwszy od różnorodnych wycieczek, poprzez zajęcia artystyczne, sportowe, strzeleckie, koła przedmiotowe, na Wolontariacie kończąc. Ciekawym sposobem rozwijania talentów humanistycznych są zajęcia dziennikarskie oraz możliwość publikowania tekstów na stronie internetowej szkoły (zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Kącik literacki”). W ciągu każdego roku szkolnego uczniowie mają do wyboru kilkadziesiąt konkursów i zawodów sportowych. Na nudę nie ma po prostu czasu, jeśli tylko uczeń chce podjąć wyzwanie rozwijania własnych zainteresowań poza lekcjami.

 

Każdy uczeń naszej szkoły może liczyć na wieloraką pomoc pedagogiczno-psychologiczną i wychowawczą. W szkole zatrudnionych jest pedagog, reedukator prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (np. dla uczniów z dysgrafią), socjoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy. Realizowane są różnorodne zajęcia wychowawcze, wyrównawcze oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

 

W szkole funkcjonuje system motywujący uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce (np. dla wyróżniających się uczniów organizowane są sponsorowane wycieczki), sporcie, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska.

 

Pierwszoklasiści pozostają pod szczególnie pieczołowitą opieką wychowawców, pedagogów, nauczycieli.
Realizowane są liczne zajęcia integracyjne,z wycieczkami integracyjnymi włącznie. Dlatego uczniowie pierwszych klas szybko aklimatyzują się w nowej szkole i mogą w pełni poczuć przyjazną atmosferę.

Uczniowie Gimnazjum nr 3 mają możliwość wyboru zajęć wychowania fizycznego, zajęć artystycznych zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami.

 

Szkoła jest dobrze skomunikowana z różnymi dzielnicami miasta, dzięki bliskości przystanków MZK. Uczniowie dojeżdżający rowerami mają do dyspozycji odpowiednie stojaki.

 

Uczniowie i Rodzice poprzez stronę internetową szkoły mają wygodny i łatwy dostęp do informacji z życia szkoły, np. łatwo sprawdzić zastępstwa czy plan lekcji. Wystarczy „odwiedzić” odpowiednią zakładkę.

 

Mamy nadzieję, że każdy pierwszoklasista znajdzie w nowym roku szkolnym swoją własną odpowiedź na pytanie: dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach?

 

Pozdrawiamy naszych przyszłych Uczniów i ich Rodziców !

ü        

   
© ALLROUNDER