W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do kolejnej akcji zorganizowanej przez UNICEF. Tym razem był to Ogólnopolski Program „Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie”. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej oraz zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną. Naszym zadaniem było przeprowadzenie ciekawych zajęć na podstawie udostępnionych przez UNICEF materiałów oraz przygotowanie gazetki.

Przyłączyliśmy się również do akcji „Pomoc dzieciom na Haiti”. Zebrane środki przekazaliśmy na konto UNICEF. Dzięki polskim darczyńcom pomoc otrzymały dzieci, które ucierpiał na skutek trzęsienia ziemi.

   
© ALLROUNDER