W roku szkolnym 2009/2010 przystąpiliśmy do programu „Szkoła z prawami dziecka”. Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o tym, czym są prawa dziecka, jak rozumieć artykuły Konwencji o prawach dziecka, co zrobić w sytuacji, kiedy prawa dziecka są łamane. Opracowaliśmy harmonogram działań. Nasze zadania to: zajęcia edukacyjne dotyczące praw dziecka, konkurs filmowy dla uczniów, podsumowujący akcję happening „Balony do nieba”. Po zakończeniu przedsięwzięcia zmontowaliśmy filmik, który zamieściliśmy na stronie internetowej naszej szkoły.

 

   
© ALLROUNDER