„Frekwencja kontrolowana” – to program skierowany do szkół województwa łódzkiego. Do opracowania oraz realizacji zadań w ramach „Pilotażu wdrażania rozwiązań zapobiegających i przeciwdziałających absencji uczniów w szkole” przystąpiliśmy w roku szkolnym 2007/2008.

Naszym celem było obniżenie absencji uczniów we wszystkich klasach oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości uczniów i ich rodziców. Dlatego też podjęliśmy szereg działań zmierzających ku minimalizacji absencji uczniów. Prowadziliśmy szeroko zakrojoną edukację w formie pogadanek, prezentacji i artykułów. Organizowaliśmy akcje ogólnoszkolne, prowadziliśmy ranking klas, systematycznie monitorowaliśmy frekwencję klas i poszczególnych uczniów. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania systemowe. Dzięki podjętym działaniom średnia frekwencja szkoły kształtowała się na poziomie 90%.

Jesteśmy świadomi, że systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, na jego wyniki w nauce, na przygotowanie do przyszłego, odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, dlatego też frekwencja jest i nadal będzie dla nas zagadnieniem bardzo ważnym.

Cieszymy się, że nasza praca została uhonorowana certyfikatem potwierdzającym fakt, że jesteśmy

SZKOŁĄ Z KONTROLOWANĄ FREKWENCJĄ.

 

   
© ALLROUNDER