„Szkoła bez przemocy” to program społeczny zainicjowany w 2006 roku. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które ułatwiają zwalczanie tego zjawiska. Nasza szkoła przystąpiła do programu w roku szkolnym 2008/2009. Pracę wychowawczą skupiliśmy wokół tematu: Dyscyplina na zajęciach w kontekście działań wychowawcy, nauczyciela, rodzica i ucznia. Zrealizowaliśmy szereg zadań. Były to m.in. diagnoza, scenariusze zajęć, konkursy, edukacja rodziców. W wyniku podjętych działań otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający fakt, ze jesteśmy SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY.

   
© ALLROUNDER