„Szkoła z klasą” – to akcja społeczna dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainicjowana w roku 2002. Celem jej jest zwrócenie uwagi na konieczność nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasady wspierającej nowoczesną, efektywną edukację, podnoszącą jej poziom, poprawienie kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym. Program ten to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

1.Szkoła dobrze uczy każdego.

2.Szkoła ocenia sprawiedliwie.

3.Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.

4.Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.

5.Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.

6.Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Po zgłoszeniu chęci udziału w programie otrzymaliśmy materiały oraz stronę internetową w portalu www.gazeta.pl. W ciągu kilku miesięcy roku szkolnego 2002/2003 zrealizowaliśmy sześć wybranych zadań podporządkowanych sześciu zasadom głównym. Były to:

  • zadanie 1. – Dobrze wyjaśniamy, ciekawie uczymy.
  • zadanie 2. – Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
  • zadanie 3. – Uczeń bada świat.
  • zadanie 4. – Po pierwsze dobre wychowanie.
  • zadanie 5. – Szkoła bez przemocy.
  • zadanie 6. – Jak uczymy języka?

Realizacja powyższych poprzedzona została ankietą Jaka jest nasza szkoła? Przeprowadziliśmy ją wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wybraliśmy sześć zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Zespół planował pracę, inspirował innych nauczycieli, porozumiewał się z koordynatorem akcji i przygotowywał sprawozdanie z pracy nad zadaniem. Zadania Szkoły z klasą realizowaliśmy od września do kwietnia.

Efekty naszej pracy przedstawiliśmy w formie sprawozdań na stronie internetowej w wizytówce szkoły. Zaliczenie wybranych przez nas zadań sprawiło, że otrzymaliśmy tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ”.

                                        

   
© ALLROUNDER