konstyt KONSTYTUCJA 3 MAJA

  „ Konstytucja powinna być ojcowizną narodową, w której lud znajdzie

jednocześni pożywienie dla ducha i pożywienie  dla ciała.”  

 Franncois Noel Babeuf

 

W tym roku mija 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była ona uważana za pierwszą w Europie i trzecią na świecie ( po amerykańskiej – 1787 i  szwedzkiej – 1789 ) nowoczesną ustawą zasadniczą. Pomimo krótkiego okresu obowiązywania, była niewątpliwie wielkim osiągnięciem narodu pragnącego zachować niezależność państwową. Reformy w niej zapisane stwarzały bowiem szansę na rozwój gospodarczy i polityczny kraju.

Jednocześnie stała się  wzorem postępowej myśli politycznej i inspiracją dla zwolenników demokratycznych przemian w całej Europie.

 

 Z tej okazji 28 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole uroczysty  apel. Wraz z wykonawcami wędrowaliśmy ścieżkami historii, przypominając sobie sytuację polityczną Rzeczypospolitej XVIII wieku, okoliczności uchwalenia Konstytucji, jej twórców i główne założenia.

 

Red. G.A.

   
© ALLROUNDER