dotacje

„„Nauka gwarancją lepszej przyszłości”,

CZYLI PROJEKT UNIJNY W GIMNAZJUM nr 3 

 

Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach po raz kolejny pozyskało fundusze z Unii Europejskiej. Dzięki nim realizowany będzie projekt: „Nauka gwarancją lepszej przyszłości”.

Starania o fundusze zewnętrzne są odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane w Gimnazjum nr 3.
Realizacja projektu rozpocznie się w lutym 2017r. Wartość projektu to ponad 430 tysięcy zł.


Jego celem głównym jest wszechstronny rozwój uczniów, ich kompetencji kluczowych, cyfrowych i z przedmiotów przyrodniczych. Ponadto doskonalenie nauczycieli z umiejętnością indywidualizacji nauczania, TIK.
Działania w obrębie projektu to :

• remont pracowni przedmiotowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów oraz tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

• utworzenie dodatkowej nowoczesnej multimedialnej sali językowej i informatycznej, oraz stworzenie mobilnej pracowni komputerowej,

• dodatkowe koła przedmiotowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, prowadzone metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych;

• dodatkowe koła przedmiotowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego;

• dodatkowe koła przedmiotowe i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki i informatyki prowadzone z wykorzystaniem TIK

• dodatkowe zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technologii 6D

•wyjazdy do Chorzowa, Warszawy, Poznania, Łodzi, Wrocławia na zajęcia w terenie, prowadzone przez specjalistów m.in. w Planetarium Śląskim, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki i Nauki

• udział w warsztatach, zajęciach laboratoryjnych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego;

• tygodniowe wyjazdy na warsztaty językowe, wymiana międzynarodowa

• Europejski Certyfikat potwierdzający umiejętności językowe

• zajęcia rozwijające zainteresowania z programowania, z baz danych, z projektowania graficznego,

• studia podyplomowe dla nauczycieli

• szkolenie z zakresu programowania, indywidualizacji procesu nauczania, wykorzystania TIK na lekcjach, szkolenie z nauczania metodą eksperymentu;

• indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;

• warsztaty tematyczne rozwijające zainteresowania prowadzone przez specjalistów.

Wierzymy, że dzięki takiej ofercie skierowanej do naszych uczniów, będą oni mieli lepszy start na kolejnym etapie edukacyjnym a także będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy w przyszłości.

   
© ALLROUNDER