SPRAWOZDANIE Z DEBATY


    Dnia 1 kwietnia 2014 roku na  hali OSiR odbyła się debata związana z konkursem o mandat poselski na jubileuszową XX sesję sejmu dzieci i młodzieży.
Tematem dyskusji była aktywność młodych ludzi w wyborach i życiu społecznym. Organizatorami tego wydarzenia byli uczniowie naszej szkoły Weronika Czechowska i Piotr Sumiński,  którzy pracowali pod czujną opieką Pani Bożeny Szafrańskiej-Janik. Wśród zaproszonych osób, które przyjęły nasze zaproszenie i zdecydowały się wziąć udział  w debacie to m.in. Pani Dorota Rutkowska – Poseł na Sejm RP, Pan Leszek Trębski- Prezydent naszego miasta, Komisarz Wyborczy Katarzyna Wesołowska - Zbudniewek, Radni Miasta oraz Samorządy Uczniowskie Skierniewickich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Zaproszenie przyjęły również media:  Celem debaty było przybliżenie problemu zbyt małej aktywności młodych ludzi w życiu społecznym oraz wypracowanie pomysłów na ich aktywizację. Na początku goście zapoznali się z wynikami frekwencji Polaków  w wyborach z ubiegłych lat. Poznali powody przez które młodzi ludzie są zniechęceni do wyborów i nie chcą głosować. Wszyscy uczestnicy debaty z dużym zainteresowaniem obejrzeli sondę  przeprowadzoną przez Weronikę i Piotrka wśród mieszkańców Skierniewic. Zebrani w sali mogli wysłuchać opinii Skierniewiczan będących w różnym wieku,  wykonujących różne zajęcia, mających różne zainteresowania i  inne oczekiwania od polityki, gospodarki,  co przekłada się na ich aktywność społeczną.  Następnie prowadzący debatę postawili trzy pytania na które odpowiedzieć  mogli zaproszeni goście. Zainteresowanie problemem zaskoczyło nas wszystkich - każdy odpowiadał bardzo  pouczająco i chętnie udzielał wszystkich odpowiedzi. Wypowiadający się byli ograniczeni czasem, czego bardzo żałujemy, gdyż doświadczenie, pomysły i zdanie doświadczonych obywateli i polityków były cennymi wskazówkami do dalszej części debaty. Nastąpiła część warsztatowa, w której przedstawiciele szkół wypracowywali pomysły mogące zachęcić do zwiększenia aktywności społecznej młodych ludzi. Co ciekawe, w część warsztatową aktywnie włączyli się pan Prezydent, Pani Poseł, radni i pozostali goście. Był to przykład, że oni potrafią być aktywni  i również są zainteresowani zdaniem młodych ludzi - przyszłych wyborców. Grupy pracowały sprawnie, a atmosfera prawdziwego zainteresowania tematem sprzyjała nowym pomysłom.  Każda szkoła mogła zaprezentować swoją opinię omawiając wypracowane argumenty. Uczniowie biorący udział w debacie wykazali się ogromną wiedzą na temat wyborów, życia społecznego oraz kreatywnością w konstruowaniu wniosków. Pani Poseł Dorota Rutkowska, Pan Prezydent Leszek Trębski oraz Przewodnicząca Państwowej Komisji Wyborczej Katarzyna Wesołowska - Zbudniewek  udzielili podsumowujących odpowiedzi na pytanie "Jak zaktywizować młodych ludzi do udziału w wyborach i życiu społecznym"? Każdy z nich ma inne zdanie, każdy inny pomysł. W jednym niezaprzeczalnie wszyscy byli zgodni, że zorganizowana debata była bardzo dobrym przedsięwzięciem. Ukazała bowiem istotny problem w naszym polskim społeczeństwie oraz to, że nam młodym nie jest obojętna sytuacja społeczna zarówno lokalna jak i globalna - dotycząca naszej ojczyzny.  Chcemy, mimo młodego wieku mieć wpływ na losy Polski i mamy nadzieję, że poruszone na debacie problemy oraz przedstawione propozycje pozwolą na kształcenie postaw obywatelskich młodych ludzi w naszym państwie.


Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania  wywiadów oraz sondy, które były materiałem w dyskusji w czasie debaty oraz wywiadu udzielonego w Radiu RSC:

1. Rozmowa z Prezydentem Skierniewic Leszkiem Trębskim

2. Wywiad z Księdzem Grzegorzem Gołąbem.

3. Wywiad z radnym Rady Miasta Skierniewice Jarosławem Chęcielewskim

4. Sonda -1; Sonda - 2; Sonda -3

5. Informacje Radia RSC

6. Wywiad w Radiu RSC - Gość dnia.


 Uogólnione wnioski z debaty.

Organizatorzy debaty na temat aktywność młodych ludzi w wyborach i życiu społecznym prezentują wnioski, które zostały postawione w czasie dyskusji:

1.    Utworzenie młodzieżowych parlamentów na wszystkich szczeblach władzy.
2.    Edukacja społeczno-polityczna przez szkołę i masowe środki przekazu.
3.    Udział młodzieży w obradach Rady Miasta.
4.    Symulacja wyborów młodzieżowych równolegle z wyborami na wszystkich szczeblach.
5.    Zwiększenie liczby godzin wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
6.    Czytelne i atrakcyjne programy wyborcze pisane przystępnym językiem.
7.    Informowanie o ważnych decyzjach zapadających na każdym szczeblu władzy.
8.    Zastosowanie zasady parytetu w stosunku do ludzi młodych.
9.    Rozbudzenie poczucia obowiązku poprzez zwiększenie świadomości, ,,nasz głos ma   znaczenie”.
10.    Wprowadzenie głosowania przez Internet.
11.    Pomoc młodzieży w dalszym kształceniu i znalezieniu pracy.
12.    Zwiększenie edukacji dotyczącej samego przebiegu głosowania.
13.    Prowadzenie polityki nieoskarżania, ale prezentowanie własnych poglądów.
14.    Wprowadzenie młodzieżowych asystentów posłów, senatorów i radnych.

   
© ALLROUNDER