Rok "Bezpiecznej szkoły"

W każdym nowym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej określa kierunek działań podejmowanych w polityce oświatowej. Rok szkolny 2012/2013 ogłoszony został „Rokiem Bezpiecznej Szkoły".


W liście z okazji rozpoczęcia roku szkolnego czytamy: "(...)Dbałość o bezpieczeństwo
i wychowanie uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności. Warto jednak w sposób szczególny podkreślić rolę, jaką w działaniach szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
(...)"
Wszystkie działania podejmowane przez szkoły oraz osoby i instytucje współpracujące
z nimi powinny sprzyjać rozwojowi bezpieczeństwa uczniów. Wśród wielu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w szkole należy zwrócić uwagę m. in. na:

  • ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą;
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
  • podkreślanie znaczenia odpowiedzialności za siebie i innych;
  • zachowanie zasad bezpieczeństwa  w szkole i poza nią

W Gimnazjum nr 3 od lat zadania z obszaru bezpieczeństwa realizowane są w ramach programu "Bezpieczna szkoła". Co roku wychowawca każdej klasy, w odniesieniu do ogłaszanych priorytetów MEN, przygotowuje propozycje zadań do realizacji dla rodziców, uczniów i wychowawcy  "Bezpieczna klasa".

Skierniewickie placówki oświatowe od lat podejmują zadania z obszaru bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży, realizując projekt dla edukacji "BEZPIECZNA SZKOŁA W BEZPIECZNYM MIEŚCIE". Uczniowie skierniewickich szkół uczestniczyli w koncertach pt. "Dopóki masz wybór", projektach "Nie zamykaj oczu", "Bezpieczne zachowanie w szkole, poza szkołą i w miejscach publicznych", "Prawo na co dzień" i innych. Wszystkie te inicjatywy zmierzają do promowania pozytywnych zachowań wśród młodych ludzi.

Red. MC

   
© ALLROUNDER