Podaruj szkole 1% podatku dochodowego

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Rada Rodziców, działająca przy Gimnazjum nr 3, zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz uczniów Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego za pośrednictwem Fundacji Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem".

Dochody z tegorocznego odpisu, podobnie jak w roku ubiegłym, w całości przeznaczymy dla uczniów naszej szkoły, Państwa dzieci. Pragniemy aby nasi uczniowie mogli spędzać czas w szkole, w czasie zajęć i po ich zakończeniu w jak najlepszych, bezpiecznych warunkach. Aby rozwijali swoje zainteresowania, poszerzali swoją wiedzę i swoje umiejętności uczestnicząc w różnych formach edukacyjnych: zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wyjazdy, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Prosimy szczególnie wszystkich rodziców naszych uczniów, nauczycieli o zachęcanie przyjaciół i znajomych do wsparcia  naszego planu. Dotarcie z informacją do jak największej grupy ludzi oraz pozyskanie wielu darczyńców, którzy są gotowi wspierać naszą pracę, pozwoli nam na realizację planów i projektów w jak najkrótszym czasie.

Wszystkim, którzy odpowiedzą na naszą prośbę z góry gorąco dziękujemy.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Klepaczka     

Jak przekazać 1% podatku?  

   
© ALLROUNDER